CARMINA BURANA
Opera
Carl Orff

CARMINA BURANA

Scenska kantata Carla Orffa, dramatična Carmina burana pod dirigentskim vodstvom Ivana Huta te u inscenaciji poljskog opernog redatelja Michała Znanieckog, svečano će otvoriti 70. Splitsko ljeto na Peristilu. Uz Orkestar, Zbor i Balet HNK Split nastupit će i renomirani solisti: sopranistica Marcelina Román, tenor Franko Klisović te bariton Ljubomir Puškarić.

Oko 85 minuta

Scenska kantata Carla Orffa, dramatična Carmina burana pod dirigentskim vodstvom Ivana Huta te u inscenaciji poljskog opernog redatelja Michała Znanieckog, svečano će otvoriti 70. Splitsko ljeto na Peristilu. Uz Orkestar, Zbor i Balet HNK Split nastupit će i renomirani solisti: sopranistica Marcelina Román, tenor Franko Klisović te bariton Ljubomir Puškarić.

CARMINA BURANA

CARMINA BURANA

Monumentalno glazbeno djelo Carla Orffa, Carmina burana majstorski kombinira latinsku, srednjovisokonjemačku i starofrancusku riječ te svojim univerzalnim temama, kroz tri dijela kantate, dotiče sâmu srž ljudske egzistencije kroz frivolnu erotiku i naturalizam koji se vješto izmjenjuje s duhovitošću i satirom. Djelo je skladano za tri solista, mješoviti veliki i mali zbor i dječji zbor, i orkestar s drvenim i limenim puhačima, gudačima, mnogim udaraljkama i dva klavira. Dio je triptiha koji tvori s kasnije nastalima Catulli carmina (Katulove pjesme) i Trionfo di Aphrodite (Afroditin trijumf). Izabravši za svoje djelo određeni broj pjesama, Orff ih je grupirao prema sadržajnoj srodnosti: od tri dijela kantate prvi dio slavi proljeće, drugi prikazuje elementarne životne užitke uz vino i vedro raspoloženje, a treći uznosi ljubav. Prva i posljednja točka kantate posvećene su božici Fortuni, o čijim hirovima ovisi sreća i nesreća svakoga pojedinca. Vitalna, snažna i uzbudljiva, Orffova kantata osvojila je publiku već na praizvedbi u Frankfurtskoj operi 1937. godine, a sâm skladatelj nakon premijere poručio je svom izdavaču: "Sve što sam do sada napisao i što ste, nažalost, objavili, možete sada baciti. S 'Carminom buranom' počinju moja sabrana djela."

 

Dirigent

Ivan Hut

Redatelj

Michał Znaniecki

Scenograf

Luigi Scoglio

Kostimografkinja

Magdalena Dabrowska

Zborovođa Veton Marevci
Koreografkinja Karolina Šuša
Oblikovatelj svjetla Srđan Barbarić
Oblikovatelj tona Damir Punda
Izrada oglavlja Ankica Matijaš
Suradnik redatelja Bojan Brajčić
_​​​​Asistentica koreografkinje Sonja Bonačić
Asistentice kostimografkinje Maja Peruzović i Marija Žižić
   
Koncertni majstor Valter Lovričević
Zborovođa dječjeg zbora Nela Bujas Trpković
Korepetitori Ana Šabašov, Stipe Iličić
Inspicijentica Elza Tudor Gančević
Šaptačica Irina Padovan

Solisti

Marcelina Román, sopran;

Franko Klisović, tenor;

Ljubomir Puškarić, bariton

 

Orkestar, Zbor i Balet HNK Split

  Dječji zbor Glazbene škole "Josip Hatze"