PETAR DOLIĆ
Izložba
Umjetnik kod Meštrovića

PETAR DOLIĆ

Muzeji Ivana Meštrovića

U prostoru Galerije Meštrović bit će izloženo djelo Petra Dolića u sklopu ciklusa Umjetnik kod Meštrovića.

Izložba traje od 17. srpnja do 15. rujna 2024.

Muzeji Ivana Meštrovića

U prostoru Galerije Meštrović bit će izloženo djelo Petra Dolića u sklopu ciklusa Umjetnik kod Meštrovića.

Izložba traje od 17. srpnja do 15. rujna 2024.

PETAR DOLIĆ

PETAR DOLIĆ

Dolićeva vlat trave iznikla na platou Meštrovićeve splitske vile ukazuje na razlike između dvije kiparske ličnosti. Stamenost klasičnog mediteranskog leksika nasuprot lakoći organskog rasta oblika. Dostojanstvena težina bračkoga kamena i bronce kao kontrast kolorističkoj svjetlucavosti aluminijske instalacije. Ipak, u svakoj oprečnosti moguće je pronaći sukladnost. Ivana Meštrovića i Petra Dolića povezuje lakoća ostvarenja kiparske ideje u brojnim materijalima, interes za sakralnu tematiku, te posvećenost motivu portreta. Ulazeći u dijalog s prethodnikom, Dolić se suptilnim intervencijama u eksterijeru i interijeru Galerije Meštrović utiče dodirnim točkama i divergencijama umjetničkih misli i razdoblja kojima one pripadaju. 

 

Akademski kipar Petar Dolić rođen je u Travniku 1975. godine. Od 1976. godine živio je u Gospiću gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1999. godine kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Šime Vulasa, a kao izbornu nastavu pohađao je „Medaljarstvo i malu plastiku“ u klasi prof. Damira Matušića. Član je HDLU-a i ZUH-a. Do danas je izlagao na tridesetak samostalnih izložbi i četrdesetak skupnih izložbi. Autor je brojnih skulptura na javnim prostorima (Tri sunca – uvala  Vela lozna, Postira; Podmornica – Zagrebački velesajam; Brod na suhom – Njemački park, kraj Boćarskog doma u Zagrebu, Spomenik poginulim braniteljima u Labinu u sklopu Mediteranskog kiparskog simpozija, Jabuka u Crnom Lugu, u sklopu Goranske kiparske radionice Lokve...). Osim navedenog, Petar Dolić je i autor Večernjakove milenijske ruže, Dekanskog lanca Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću. Dobitnik je brojnih nagrada (Sveučilišta u Zagrebu, I. nagrada na trijenalu hrvatskog akvarela, II. nagrada za spomenik Oluja 95...).  

 

Kustosica: dr. sc. Barbara Vujanović, muzejska savjetnica Atelijera Meštrović